Arvekonflikter for 1 av 4 nordmenn!

Arveskolen - Arvekonflikt

Arveskolen – Arvekonflikt

1 av 4 nordmenn har opplevd arvekonflikt ved arveoppgjør. Det er et høyt tall. Av disse konfliktene handler 10% om hytta. Det viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for DNB. Hytta er gjerne forbundet med glade sommerdager. Mange barn er mer knyttet til hytta enn til boligen. Og mange hytter er blitt verdifulle. Her noen råd mht arv av hytta.