Forskudd på arv – en arvefelle som kan føre til konflikt

Forskudd på arv

Forskudd på arv

Visste du at verdien av en hytte, gitt som forskudd på arv,  ikke skal oppjusteres ved det endelige arveoppgjøret? Arveloven sier at verdien på tidspunktet da forskuddet ble gitt, skal legges til grunn (uansett hvor mange år som har gått). Et eksempel; en hytte blir gitt som forskudd på arv til et av barna. Når det endelig arveoppgjøret skal gjennomføres, har hytta doblet seg i verdi. Mange opplever det som urettferdig at den lave verdien, skal legges til grunn. Øvrige søsken får som en konsekvens en mye lavere arv.

Hva er din erfaring med forskudd på arv?

Les mer om dette her. 

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: