Arveråd – Slik skriver du testament

Arveråd for deg som skal skrive testament

Arveråd

Arveråd

Råd når du skal skrive testament: Det er viktig at du følger arvelovens strenge formkrav slik at testament er gyldig.

Testament må være skriftlig og det må være 2 vitner som testator har godtatt. Vitnene og testator skal være tilstede sammen når testator signerer testament. Vitnene trenger ikke å få vite selve innholdet i testamentet. Vitnene må være over 18 år og åndsfriske. De skal på ingen måte ha tilknytning til den eller de som er tilgodesett i testamentet. Et annet råd: Det anbefales at det kun oppbevares et originaldokument eventuelt kun et fåtall kopier.

Det er mange grunner til å skrive testament. Særlige grunner kan være at du ønsker å tilgodese noen som ikke er livsarvinger, at du vil sikre at det ikke oppstår krangler i familien eller at du ikke ønsker at arvelovens arvefordeling skal gjelde i ditt tilfelle.

Les mer om arveråd og testament her.