All Posts by geir

Hvor oppbevarer jeg testament?

Trygg oppbevaring av testamet

Hvor oppbevarer jeg testament?

Hvor oppbevarer jeg testament?

Hvor oppbevarer jeg testament? Det er ingen krav til hvor du skal oppbevare testamentet. En sikker løsning er å levere testament til tingretten der du bor. Da kan du være sikker på at det ikke endres, holdes tilbake eller ikke blir funnet.  I tingretten blir testament registrert på ditt personnummer og når tingretten mottar melding om dødsfall vil de sjekke om avdøde har registrert testament til deponering. Oppbevaring av testament koster kr 820,- og du må legitimere deg ved innlevering. Testament skal ikke tinglyses.

Hvor oppbevarer det fleste testamentet? Dessverre oppbevarer de fleste testamentet hjemme, i bankboks eller hos advokat. En sikrere løsning er at tingretten oppbevarer testamentet.

Les mer på Norges Domstoler

Arveråd – Slik skriver du testament

Arveråd for deg som skal skrive testament

Arveråd

Arveråd

Råd når du skal skrive testament: Det er viktig at du følger arvelovens strenge formkrav slik at testament er gyldig.

Testament må være skriftlig og det må være 2 vitner som testator har godtatt. Vitnene og testator skal være tilstede sammen når testator signerer testament. Vitnene trenger ikke å få vite selve innholdet i testamentet. Vitnene må være over 18 år og åndsfriske. De skal på ingen måte ha tilknytning til den eller de som er tilgodesett i testamentet. Et annet råd: Det anbefales at det kun oppbevares et originaldokument eventuelt kun et fåtall kopier.

Det er mange grunner til å skrive testament. Særlige grunner kan være at du ønsker å tilgodese noen som ikke er livsarvinger, at du vil sikre at det ikke oppstår krangler i familien eller at du ikke ønsker at arvelovens arvefordeling skal gjelde i ditt tilfelle.

Les mer om arveråd og testament her.

 

Skriv testamente – slik sikrer du din siste vilje!

 

Arveskolen – testamente

Skriver du testamentet, sikrer du at din siste vilje skjer. Den siste vilje er nærmest hellig i norsk arverett. Det er vanskelig å få en domstol til å omgjøre et testamente. Da må arvlater ha mistet forstanden. Det er derfor relativt få konflikter om testamenter i det norske rettsapparatet. Men husk; en forfordeling vil ofte medføre såre følelser hos arvingene.

Har du skrevet testamente?

Les mer om dette her.

Forskudd på arv – en arvefelle som kan føre til konflikt

Forskudd på arv

Forskudd på arv

Visste du at verdien av en hytte, gitt som forskudd på arv,  ikke skal oppjusteres ved det endelige arveoppgjøret? Arveloven sier at verdien på tidspunktet da forskuddet ble gitt, skal legges til grunn (uansett hvor mange år som har gått). Et eksempel; en hytte blir gitt som forskudd på arv til et av barna. Når det endelig arveoppgjøret skal gjennomføres, har hytta doblet seg i verdi. Mange opplever det som urettferdig at den lave verdien, skal legges til grunn. Øvrige søsken får som en konsekvens en mye lavere arv.

Hva er din erfaring med forskudd på arv?

Les mer om dette her.