Eierskifte Bedrift

Hva er din situasjon og rolle med hensyn til eierskifte i bedriften? Er du eier eller har tilknytning til en bedrift i en eierskifteprosess?

[clickfunnels_embed height=”650″ url=”https://bedriftseierskolen.gess.no/onlinekursN6W7i1Pb” scroll=”yes”]

Her får du en raskt innføring i å kjøpe bedrift, selge bedrift, selge til ansatte, generasjonsskifte eller gjøre andre eiergrep.

Tre sentrale spørsmål:

  • Hva er best for familien?

  • Hva er best for bedriften?

  • Hva er status for meg- og hvordan komme videre med eierskifteprosessen?

Bedriftseierskolen

Bedriftseierskolen (1)

Sjekk ut bedriftseierskolen for å komme videre i din prosess. Her har vi laget tre onlineprogrammer tilpasset deg som ønsker å kjøpe bedrift, selge bedrift, generasjonsskifte bedrift eller selge til ansatte.

1