Category Archives for "Seminarer"

TEMAMØTE: SMB Generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrift – Moss

En rekke små og mellomstore bedrifter skal de nærmeste årene gjennomgå eteierskifte. Vi inviterer til ettermiddagsseminar for personer som vurderer å selge, kjøpe eller gjennomføre generasjonsskifte i bedriften. All erfaring viser at det lønner seg å starte i tide. Ta gjerne med et familiemedlem, en fra bedriften eller spre denne invitasjonen videre.

Velkomme
Daglig leder Yngvar Trandem, Mosseregionens Næringsutvikling AS

Generasjons- og eierskifter i Mosseregionen
Regiondirektør Espen Nøklebye Evensen, NHO Østfold

Hva er verdien på din bedrift og hvordan du kan øke denne
Partner og Statsautorisert revisor Geir Udnæs, Kjelstrup & Wiggen Consulting

Da vi solgte bedriften Hammerstrøm AS til Jøtul
Tidligere Daglig leder i Hammerstrøm AS, Dag Morten Holm
Assosiert Partner Morten Storegjerde, M&A Corporate Advisors AS

Skatt ved generasjonsskifte og salg av bedrift
Advokat Harry Tunheim, Private Banking Nordea

Generasjonsskifte i vår familiebedrift – hva har vi lært?
Daglig leder Richard Skaar Thorsrud, Villa Skaar AS

Avsluttende kommentar
Prosjektleder Eierskiftealliansen, Geir Samdal

TID : 5/9-11 kl 1730 – 2030, Gratis entre

STED: Refsnes Gods, Godset 5, 1518 MOSS

Påmelding innen torsdag 1/9 ved mail til Geir Samdal geir@gess.no. Oppgi ditt og
bedriftens navn og telefonnummer. For spørsmål ring; 91 73 10 89

Program