Tag Archives for " Testament "

Hvor oppbevarer jeg testament?

Trygg oppbevaring av testamet

Hvor oppbevarer jeg testament?

Hvor oppbevarer jeg testament?

Hvor oppbevarer jeg testament? Det er ingen krav til hvor du skal oppbevare testamentet. En sikker løsning er å levere testament til tingretten der du bor. Da kan du være sikker på at det ikke endres, holdes tilbake eller ikke blir funnet.  I tingretten blir testament registrert på ditt personnummer og når tingretten mottar melding om dødsfall vil de sjekke om avdøde har registrert testament til deponering. Oppbevaring av testament koster kr 820,- og du må legitimere deg ved innlevering. Testament skal ikke tinglyses.

Hvor oppbevarer det fleste testamentet? Dessverre oppbevarer de fleste testamentet hjemme, i bankboks eller hos advokat. En sikrere løsning er at tingretten oppbevarer testamentet.

Les mer på Norges Domstoler

Arveråd – Slik skriver du testament

Arveråd for deg som skal skrive testament

Arveråd

Arveråd

Råd når du skal skrive testament: Det er viktig at du følger arvelovens strenge formkrav slik at testament er gyldig.

Testament må være skriftlig og det må være 2 vitner som testator har godtatt. Vitnene og testator skal være tilstede sammen når testator signerer testament. Vitnene trenger ikke å få vite selve innholdet i testamentet. Vitnene må være over 18 år og åndsfriske. De skal på ingen måte ha tilknytning til den eller de som er tilgodesett i testamentet. Et annet råd: Det anbefales at det kun oppbevares et originaldokument eventuelt kun et fåtall kopier.

Det er mange grunner til å skrive testament. Særlige grunner kan være at du ønsker å tilgodese noen som ikke er livsarvinger, at du vil sikre at det ikke oppstår krangler i familien eller at du ikke ønsker at arvelovens arvefordeling skal gjelde i ditt tilfelle.

Les mer om arveråd og testament her.