10 grunnleggende råd for å lykkes i forhandlinger

Prisen for en bedrift avgjøres gjennom forhandlinger

Forhandlinger - pris på bedrift

Verdien av en bedrift er prisen en kjøper vil betale og en selger aksepterer

Det er derfor vel så viktig å være en god forhandler, som å kunne verdsette bedriften ved bruk av finansielle metoder.

Vi har derfor listet opp noen råd som du kan benytte i forhandlingene.

  1. Forstå deg selv. Avklar dine preferanser. Og viktigst av alt - skap alternativer. Det er viktig å skape alternativer før du sitter ved forhandlingsbordet. Å skape alternativer er en jobb som ofte krever mye arbeid og tid.
  2. Finn motpartens bakenforliggende interesser og behov. Still spørsmål for å forstå hvilke bankenforliggende preferanser motparten har.
  3. Gode forhandlere lytter mye mer enn de snakker. Gjennom lytting oppnår du å forstå motparten interesse, viser empati og inviterer til respekt. Ofte er den beste argumentasjon å stille spørsmål.Finn ut av egen og motpartens a) beste oppnåelige løsning (åpningstilbudet), b) akseptable resultat og c) nedre/øvre grense for hva som kan aksepteres (reservasjonspunktet). Ved en slik analyse vil du forstå "forhandlingssonen".
  4. Ikke start forhandlingene med "å  forhandle". Start heller med "small talk" - for å bli bedre kjent. Et alternativ kan også være å arrange en workshop for å avklare felles interesser. Da kan du også lettere identifisere motpartens reservasjonspunkt.
  5. Redegjør for dine standpunkt. Forvent at også motparten forklarer sine standpunkt.  Det er lettere å argumentere for et standpunkt som motparten ikke kan bestride.
  6. Finn motpartens alternativer til en fremforhandlet løsning. Den som har flest alternativer og også den beste forhandlingsposisjonen.
  7. Dersom motparten er sterkere enn deg, argumenter hva som er i begges interesser.
  8. Vent med torghandelen - det vil si - å møtes på midten.  Mange forhandlinger avsluttes med torghandel. Partenes posisjoner avgjør dermed resultatet. Det er derfor en fordel å utsette dette til sent i forhandlingene.
  9. Skriv referat. Det er ikke alltid motparten oppfatter hva du mener. Dette kan du sikre gjennom referatet. Husk at det også er viktig å opprettholde en god relasjonen til motparten også etter forhandlingene er ferdig.
  10. Vær godt forberedt og ærlig!