Due Diligence – gjør en grundig gjennomgang

Due Diligence - Slik gjør du det!

Hva er en "due diligence" (DD)? En DD er en gjennomgang av bedriften slik at kjøper vet hva hun kjøper og unngår "å kjøpe katta i sekken". Due diligence innebærer i praksis en systematisk og helhetlig virksomhetsgjennomgang. Dette skal sikre en god forståelse av selskapet (fakta, risiko og muligheter) og dermed sikre riktig "pris".

Sjekk bedriften nøye før kjøp

Due Dilligence - DD

Men før vi beskriver DD nærmere, la oss liste opp de vanligste feilene kjøpere gjør.

Vanlige feil ved kjøp av bedrift

1) Undervurderer tiden det tar å finne riktig kjøpsobjekt
2) Forstår ikke selgers følelser og motivet for salget
3) Forstår ikke hvordan bedriftens seddelpresse fungerer
4) Gjør due diligence "behind the desk"
5) Overvurderer bedriftens verdi
6) Tar for høy finansiell risiko
7) Er dårlig forberedt i møte med banken og långivere
8) Velger dårlige forhandlingsstrategier
9) Undervurderer bedriftskulturens betydning
10) Overestimerer egne ferdigheter og underestimerer hvor land tid endring tar

Les mer i vår guide kjøpe bedrift 

Due diligence reduserer risiko for både kjøper og selger, men det er ingen garanti for et vellykket oppkjøp.

Unngå gambling ved kjøp av bedrift

Reduser risikoen ved kjøp av bedrift

Normalt deles due diligence inn i tre hovedtyper:

 • Kommersiell due diligence: Gjennomføres gjerne av kjøper selv og / eller deres rådgiver. Sentrale tema kan være eierstruktur, bygninger / inventar, forretningsmodell og kalkyler, innkjøp / leverandører / produksjon,  ledelse / personal / organisasjon, salg / markedsposisjon / konkurranseforhold, strategi / langtidsplaner / budsjetter
 • Finansiell due diligence: Gjennomføres gjerne av kjøpers økonomileder og / eller revisor / regnskapsfører. Sentrale tema kan være årsregnskap med noter og beretninger, perioderegnskap, regnskapsskjema, selvangivelse og likningspapirer, låne- og kredittavtaler, garantier og kausjoner
 • Juridisk due diligence: Gjennomføres gjerne av kjøper selv og / eller deres juridiske rådgiver. Sentrale tema kan være skatt og avgift, selskapsformalia, eiendommer, personal, miljøvernforpliktelser, søksmål / erstatningsforpliktelser, rettigheter / avtaleforhold

Merk at jo lenger ut i prosessen man er, jo mer sensitiv informasjon får kjøper. En potensiell kjøper som også er en konkurrent vil normal få mindre sensitiv informasjon enn en finansiell investor.

Informasjonen om bedriften samles i et såkalt "datarom". Dette kan være fysisk eller elektronisk. Selger gjør her relevant dokumentasjon tilgjengelig for kjøper. Eksempler på typisk innhold kan være årsregnskap for de siste tre år, delårsregnskap, budsjetter og prognose, organisasjonsbeskrivelse, styrerapporter, selskapsformalia, avtaler (ansatte, kunder, leverandører, husleie, leasing osv.).

Eksempler på funn ved due diligence

 • Husleiekontrakter som avviker fra normal kotyme
 • Latente tap på fordringer på datterselskaper og tilknyttede selskaper
 • Kundekontrakter som er i ferd med å utløpe
 • Overvurdert verdi på varebeholdningen
 • Ugunstige kontrakter med leverendør
 • Avtaler som ikke er kjent som for eksempel fallskjermavtaler
 • Vedtektsbestemmelser og aksjonæravtaler som gir enkeltaksjonærer særfordeler som gjør det vanskelig for kjøper å realisere merverdier
 • Aktivering av utviklingskostnader som har lavere verdi enn bokført verdi
 • Overvurdert verdi på varebeholdningen
 • Miljøvernforpliktelser og oppryddingsarbeider som ikke er kjent

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her

Hvordan maksimere bedriftens verdi? Se gratis videoserie her