Generasjonsskifte bedrift – 12 problemstillinger

Generasjonsskifte i Bedrift Problemstillinger

Et generasjonsskifte i bedriften er en viktig begivenhet. Seniors rolle som leder skal fases ut og juniors rolle som leder skal fases inn.  Det er viktig å huske på at det alltid er senior som har ansvaret for generasjonsskifte. Det er også vår erfaring at det er viktig å ha en god prosess hvor alle parter blir hørt og får samme informasjon på samme tid. En rettferdig og åpen prosess kan ofte kompensere for skjevdeling.

generasjonsskifte bedrift

Mye å tenke på før neste generasjon overtar bedriften

Nedenfor har vi listet opp noen spørsmål du kan tenke over mht ditt generasjonsskifte enten du er senior eller junior.

 1. Hva er best for bedriften?
 2. Hva er best for familien? Du kan lese mer om familie- og eierledede bedrifter her
 3. Hvem skal drive bedriften videre?
 4. Er barna de rette til å eie bedriften?
 5. Bør selskapsform eller struktur endres før overføring?
 6. Hva skal den eldre generasjon leve av videre?
 7. Hva er virksomheten verdt og hvordan bør verdiene best ivaretas / økes i fremtiden? Du kan lese mer om verdivurdering her
 8. Hvordan skal verdiene deles mellom arvingene?
 9. Hvordan minimalisere samlet skatt og avgift?
 10. Hvordan finansiere utgiftene i forbindelse med generasjonsskifte?
 11. Hvordan velge rådgiver? Du kan lese mer om bedriftsmegling her
 12. Bør skiftet finne sted før eller etter at arvelater er død?
Problemstilligner ved generasjonsskifte

Planlegg generasjonskifte i bedrift