Hva er bedriften verdt ? Maksimer bedriftens verdi !

Hva er bedriften verdt?

Det er markedet, hva kjøper og selger blir enige om, som bestemmer prisen på en bedrift. Viktige spørsmål i denne sammenhengen er derfor:

  • Hvilken pris på bedriften er riktig for kjøper?
  • Hva er selgers forventning?
  • Er det mulig å enes om en pris og en oppgjørsmodell?

Det finnes derfor ingen eksakt verdi for en bedrift, men det finnes en rekke metoder for å indikere verdien. Før vi ser på ulike metoder - vær klar over følgende:

  • Selger vet alt om bedriften
  • Kjøperen vet lite

Motta tips for smarte bedriftseiere!

Register deg for oppdateringer og motta [GRATIS GUIDE Selge Bedrift]. 

Ownomics

Ingen spam - kun relevant informasjon. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev. ​ Se personvern- og cookiespolicy.

Hva er bedriften verdt og hvordan tenker en typisk kjøper?

Kjøpere fokuserer på å sikre sin investering. En typisk kjøper er skuddredd, sikrer seg med gode oppgjørsformer, gjennomfører omfattende analyser før kjøp (due diligence) og har flere investeringsalternativer. Mange potensielle kjøpere kan være interessert i starten, for deretter å trekke seg. Hvordan kan selger sikre seg mot at kjøperne trekker seg i løpet av prosessen? Ved å strukturere en god salgsprosess med mange potensielle kjøpere og sikrer hun ikke blir avhengig av en enkelt potensiell kjøper.

Hva er bedriften verdt?

Skap en god forhandlingssituasjon og maksimer bedriftens verdi]

Hva er bedriften verdt - to hovedmetoder

Det er hovedsaklig to ulike metoder for verdivurdering, nemlig  inntjeningsbaserte og balansebaserte. Førstnevnte tar utgangspunkt i fremtidig inntjening, mens sistnevnte tar utgangspunkt i akkumulerte verdier i regnskapet. Et eksempel på bruk av balansebasert metode er ved verdivurdering av et eiendomsselskap. Verdien beregnes da ved å ta utgangspunkt i bokført eiendomsverdi, verdijustere denne og trekke fra gjelden. Et eksempel på anvendelse av inntjeningsbasert verdivurderingsmetode, kan være verdsettelse av en vekstbedrift.

Bedrifter i ulike bransjer prises ulikt avhengig av fremtidsutsikter og risiko. Et første skritt i verdivurderingen kan være å avklare hvordan bedriftene i din bransje prises. Finn ut hvilken metode som benyttes og på hvilke nivåer bedrifter omsettes. Finn konkrete eksempler. Vær oppmerksom på at mindre bedrifter har en høyere risiko enn større bedrifter. Prising av SMB er derfor lavere enn børsnoterte selskaper.

Det finnes en rekke ulike begreper å forholde seg til når det gjelder verdivurdering, som f.eks. DCF, P/E, EV/EBIT, EV/EBITDA.

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her


3 viktige tall

Sannsynliggjøring av resultatene Hva finnes av resultater i fremtiden?[/caption]

Hva er så den aktuelle bedrift verdt? Start gjerne med tre tall:

  • Gjennomsnitt historisk resultat
  • Budsjettert resultat neste år
  • Avkastningskrav p.a./multippel

Kjøpers avkastningskrav består av to hovedelementer, risikofri rente pluss risikotillegg. Sammenhengen mellom avkastningskrav og multippel er vist nedenfor:

Avkastningskrav  Multippel

40%                           2,5
30%                           3,33
25%                           4
20%                           5
15%                           6,67

En typisk norsk SMB prises til driftsresultat muliplisert med 3 - 5.

Guide for salg av bedrift

Motta tips for smarte bedriftseiere!

Register deg for oppdateringer og motta [GRATIS GUIDE Selge Bedrift]. 

Ownomics

Ingen spam - kun relevant informasjon. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev. ​ Se personvern- og cookiespolicy.