Selge bedrift? Hvordan finne riktig kjøper?

Selge bedrift? Hvordan finne riktig kjøper?

Et utgangspunkt for å få overblikk over potensielle kjøpere er å tegne opp verdikjeden og bedriftens ecosystem. Hvem har kjøpt bedrifter i bransje den siste tiden? Som bransjeaktør har du gjerne oversikt over noen oppkjøp. Andre kilder kan være bransjeorganisasjoner, dataregistre og bedriftsmegler. 

Grupper gjerne kjøperne etter oversikten nedenfor.

Hvem kjøper bedrifter?

Industrielle kjøpere

 • Konkurrenter
 • Leverandører
 • Kunder
 • Industrielle kjøpere i andre bransje som ønsker seg inn i ny bransje

Finansielle kjøpere

 • Private equity fond (investerer normalt i modne, større selskaper)
 • Venture capital fond (investerer normalt i vekstselskaper som er i eller på vei inni kommersialiseringsfasen)
 • Såkornselskaper (investerer normalt i tidlig fase selskaper)
 • Investeringsselskaper som family offices

Enkeltpersoner

 • Business Angels som har vært gründere og solgt sin bedrift
 • Enkeltpersoner som gjerne har finansiell bakgrunn

Hvilke synergier og oppkjøpskapasitet har de ulike mulige kjøperne?

Ikke alle fra listen overfor har mulighet eller interesse i å kjøpe bedriften. En gjennomgang av punktene nedenfor vil gi en kortere og mer realistisk liste. Det er viktig å ha mange navn på blokka fordi da kan du oppnå gode betingelser.

 • Strategiske verdier for kjøper
 • Betalingsevne og tilgang på kapital
 • Oppgjørsform
 • Risikobetraktninger
 • Kapasitet for å videreutvikle bedriften

Hvordan tilnærme seg kjøpere?

Ulike metoder kan benyttes for å komme i kontakt med potensielle kjøpere. Hvilke metoder som er mest effektive, kan avhenge av hvilken type bedrift som skal selges. De mest vanlige metodene er som følger:

 • Ta direkte kontakt med  potensielle kjøpere med å oversende en anonym onepager
 • Annonsere i relevante tidsskrifter
 • Annonsere i åpne markedsdatabaser for kjøp og salg av bedrifter som for eksempel gess.no

Konfidensialitet er sentralt. Kun aktører som er interessert i mer informasjon og er villig til å signere en konfidensialiteterklæring får normalt ytterligere informasjon.

Bedriftsmegler eller selge selv?

Du kan selge bedriften selg eller engasjere en bedriftsmegler. Her link til vår tjeneste for selvbetjening av salg av bedrift. Du får maler og støtte av oss, men gjør mye av jobben selv.  

Hvis du heller vil bruke megler, kontakt oss gjerne så kan vi rettlede deg i valget. Velg en rådgiver med bransjekunnskap, et godt konsept og gode referanser. Hvis du tror utenlanske kjøpere kan være interessert, velg en rådgiver som er med i et internasjonalt M&A nettverk. Men viktigst er naturligvis at du har tillit til at rådgiveren kan bistå deg.

Det er en stor fordel å benytte rådgiver som kan avlaste deg i en krevende prosess.

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her

Hvordan maksimere bedriftens verdi? Se gratis videoserie her