Hvorfor mislykkes mange transaksjoner?

generasjonsskifte bedrift

Mye å tenke på før neste generasjon overtar bedriften

Kjøpe og salg av bedrifter. Hvorfor mislykkes mange transaksjoner?

Forskning viser faktisk at de fleste fusjoner og oppkjøp gir lavere verdiskaping enn forventet.

Noen sentrale årsaker til at transaksjoner for kjøp og salg av bedrifter ikke innfrir forventningene – Sett fra kjøpers side:

 • ”Glemmer” livet etter transaksjonen
 • Undervurderer effekten på ansatte, kunder og leverandører (samt konkurrenters ”bidrag” til dette)
  • Tap av nøkkelpersonell / kompetanse
  • Undervurderer kulturforskjeller og forhold knyttet til geografi
  • Manglende lojalitet hos ledere og foreninger
  • Liten og / eller mangelfull informasjon
 • Klarer ikke å ta ut forventede synergier (kostnader og inntekter)
 • Mangelfull due diligence. Gjør due diligence "behind the desk"
 • Overvurderer egen evne til å restrukturere andres virksomhet. Særlig vanlig er at kjøper underestimerer hvor land tid endring tar
 • Undervurderer tiden det tar å finne riktig kjøpsobjekt
 • Forstår ikke selgers følelser og motivet for salget 
 • Forstår ikke hvordan bedriftens seddelpresse fungerer
 • Overvurderer bedriftens verdi 
 • Tar for høy finansiell risiko
 • Er dårlig forberedt i møte med banken og långivere
 • Velger dårlige forhandlingsstrategier
 • Undervurderer bedriftskulturens betydning 

Noen sentrale årsaker til at transaksjoner for kjøp og salg av bedrifter ikke innfrir forventningene – Sett fra selgers side:

 • Mister styring og beslutningsrett
 • Nye måter å gjøre ting på
 • De ansatte forholder seg til nye beslutningstagere
 • Jobber ikke for ”egen virksomhet og penger”
 • Har ikke kontroll på earnout (resultatavhengig oppgjør)

For mer om kjøp og salg av bedrifter

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her

Se introduksjonsvideo for workshop «kjøpe bedrift» her