Salg av selskap 10 tips

Salg av bedrift

1) Salg av bedrift – Start i tide og lag en plan

Fallgruve nr. 1 ved salg av bedrift er å vente for lenge. Eierens alder har en negativ effekt på bedriftens verdiskapning når majoritetseier også er daglig leder. En reduksjon i resultatet på kr 100.000, medfører at bedriftens verdi er redusert med kr. 500.000 (forutsatt at prisen på bedriften er 5 X årlig resultat). Verdien og salgbarheten av SMB-bedrifter forvitrer raskt. Mange bedrifter til salgs kommer til markedet for sent. 

Markedet for kjøp og salg av bedrifter er konjunkturavhengig. I dårlig tider lukker markedet seg og det er får bedrifter til salgs. I gode tider kan det være overopphetet og der er mange bedrifter til salgs. Derfor: Klargjør bedriften for salg. Da bestemmer du selv tidspunktet for salget. Selg i gode tider når potensielle kjøpere har mulighet for oppkjøpslån. 

[su_button url=”https://www.ownomics.com/gratis-guide-selge-bedrift/” target=”blank” style=”flat” background=”#f7931e” size=”14″ radius=”0″ icon=”icon: check”]Hvordan maksimere bedriftens verdi – guide[/su_button]

 

2) Hva er riktig for deg og familien?

Før salg av bedriften vurderes, diskuter med deg selv og dine nærmeste. Eierskifter er prosess, prosess og prosess. Hva vil du? Hva vil familien? Hvilke alternativer finnes? Og hva mener den enkelte i familien? Hvem vil være med videre? Det er viktig at alle får samme informasjon på samme tid og får anledning til å si sin mening og flagge sine interesser. En god og avklart prosess før salget, sikrer at stemningen i juleselskapet forblir god. Ofte er familier egnet til å eie bedriften inntil et visst nivå.

Ved skjevdeling Hvis ett av barna skal overta virksomheten og dens verdier, er det viktig at verdiene dokumenteres og at det er åpenhet rundt dette. Hvis junior er dyktig og verdiene stiger etter generasjonsskiftet, kan søsken mene at bedriften ble overtatt for billig. Ved en reell verdifastsettelse før generasjonsskiftet kan slike uoverensstemmelser hindres.

 • Mål, prosess, prosess prosess,
 • hvilke alternativer finnes
 • Skal eier være med videre
 • Hvis du ikke skal være med, er bedriften salgbar uten deg?

3) Hva er riktig for bedriften?

Hvem er den beste eier og har eierfortrinn i fremtiden? På et eller annet tidspunkt i en bedrifts liv er ofte gründer eller familien ikke lenger den rette eier. Eksempler på slike situasjoner kan være når marked restruktureres, det kreves store investeringer, nye konkurrenter kommer på banen, bedriften trenger ny ledelse osv. Eksempler på eierskapsfortrinn kan være tilgang til kapital, nettverk, styringsform og lignende.

Eierksiftekurven

Eierskiftekurven – Eierleders alder vs bedriftens inntjening

Du kan lese mer om å selge bedrift her.

Du kan lese mer om å kjøpe bedrift her.

4)  Meld deg inn i nettverk fra “eier til eier” og lær mer om salg av bedrift

Bedriftseiere har stort utbytte av å dele felles utfordringer. Vi har fasilitert slike nettverk siden 2007. Meld deg inn i et nettverk og du vil lære av andre som har kjøpt og solgt bedrift. Du kan også melde deg på et av våre online kurs eller gå på informasjonsmøter om salg av bedrift.

5) Er det klargjort for salg av bedriften?

Nedenfor har vi listet opp de vanligste forberedelsene som gjøres:

 • Reduser avhengighet av eier og enkeltpersoner (mange bedrifter er ikke salgbare fordi de er avhengig av at eier jobber der)
 • Skill ut det som ikke skal selges og etabler en god selskapsstruktur og finanseringsstruktur før salg.
 • Sørg for at du har et bredt kundegrunnlag som ikke er avhengig av en enkelt kunde eller en enkelt leverandør. Gjenkjøp er mer verdifullt enn nysalg.
 • Skap orden i regnskaper, lokaler, IT; WEB mm

Her kan du lese mer om hva bedriften er verdt.

6) Velg riktig rådgiver ! 

Mange velger feil rådgiver ved salg av bedrift! Det første spørsmålet å besvare er hvilken type rådgiver har du behov for. Eksempler på rådgiver kan være  advokat, regnskapsfører, revisor, M&A rådgiver/bedriftsmegler, coach mfl. Det er viktig at rådgiveren har særlig kunnskap om kjøp og salg av bedrifter og ikke bare generell kunnskap om dette fagområdet. Vi har god oversikt over rådgivere innenfor eierskifte i alle kategoriene ovenfor. Alt for mange har et ustrukturert og ubevisst forhold til valg av rådgiver. Riktig rådgiver har en betydelig påvirkning på sluttresultatet.  Vi har svært god kontakt med de fleste rådgiverne i Norge. Når du skal velge, ta gjerne kontakt.

7) Hvor finner jeg potensielle kjøpere?

Hvor finnes kjøpere?

Kjøper av bedrift

Å identifisere de potensielle kjøpere (i verden) som har størst synergieffekt ved oppkjøp eller sammenslåing, er din bedriftsmeglers viktigste jobb. Kjøperen er vanligvis å finne i din verdikjede. Mange kjøperer ønsker å kjøpe på grunn av lokasjon. Ved å etablere seg i en spesiell by dekkes et nytt geografisk område. Du kan bestille bransjeanalyser hos oss for å få en oversikt relevante verdikjeder for deg.

8) Reduser kjøpers risiko

Se bedriften fra kjøpers perspektiv, og finn ut hva du kan gjøre for å redusere risikoen. Selger vet alt om bedriften, kjøper vet lite. Nedenfor noen eksempler på hvordan du kan redusere risikoen for kjøper:

 • Skap en robust ledelse som ikke er personavhengig. Gjør deg selv overflødig.
 • Sørg for at du har et bredt kundegrunnlag som ikke er avhengig av en enkelt kunde eller en enkelt leverandør. Gjenkjøp er mer verdifullt enn nysalg.
 • Aksepter en oppgjørsmodell som gir akseptabel riisko for kjøper.

9) Konfidensialitet

Eiere har forskjellige preferanser med hensyn til hvordan de ønsker å håndtere dette konfidensialitet. Viktigheten varierer også fra bedrift til bedrift. At en kiosk skal selges, trenger ikke høy grad av fortrolighet. Det reduserer bare mulighetene for å oppnå en god pris. For andre typer bedrifter ønsker vanligvis eiere med rette, høy grad av konfidensialitet. Blir det kjent at bedriften skal selges, kan dette trigge at kunder, leverandører eller viktige ansatte slutter.Det er fornuftig å analysere interessentene, gruppere disse og lage en plan. Hvem skal få vite hva, når og på hvilken måte.  

10)  Lær mer – last ned:

[su_button url=”https://www.ownomics.com/gratis-guide-selge-bedrift/” target=”blank” style=”flat” background=”#71bf44″ size=”14″ radius=”0″ icon=”icon: check”]Hvordan maksimere bedriftens verdi – guide[/su_button]

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her

Hvordan øke bedriftens verdi? Last ned gratis videoserie her