Selge selskap – er timingen riktig?

Selge selskap - Hva er riktig timing?

Dette er et viktig spørsmål alle eiere må stille seg. Ideelt skal bedrifter være rigget for salg på kort tid. Men slik er det ikke i praksis. Markedet for kjøp og salg er meget følsomt for konjunkturer. Markedet kan i perioder hvor det er vanskelig å få lån i praksis være lukket.

Nedenfor har vi listet noen forhold som kan være til hjelp når du vurderer riktig timing for salg av livsverket.

Gode konjunkturer

Selg i gode tider. Da er mange kjøpere ekspansive og kan låne penger. Noen indikatorer kan være

 • Forventning om solids makroøkonomi
 • God utvikling på børsen siste år
 • Bra M&A marked
 • God tilgang på finansiering både av fremmedkapital og egenkapital

Attraktiv fremtidig bransje

Finansielle investorer investerer i bransjer som de tror har en god fremtid. Sjekk hva slags bransjer de investorerer i eller hva slags typer bransjer som børsnoteres.

 • Veksten og forventninger for bransjen fremover
 • Lønnsomheten
 • Stabilitet og forretningsmodell
 • Endringer i rammevilkår, teknologi og konkurransesituasjon

Salgbar bedrift?

Altfor mange bedrifter er ikke salgbare. Årsak: Bedriften er for avhengig av eier. Vårt viktigste råd til eiere er derfor å bygge en organisasjon som ikke er avhengig av eier. Andre viktige forhold som kan gjøre at bedriften ikke bør selges nå er:

 • Potensial for å forbedre lønnsomheten
 • Nye produkter eller kunder er underveis og hvor potensialet foreløpig ikke er synlig
 • Dårlig forhandlingssituasjonb pga svak likviditet
 • Opprydning av ulik karakter som rettslige forhold eller forhold mellom eiere eller eierkspaet og bedriften

Vil eier virkelig selge? 

Det er ikke hensiktsmessig å starte en omfattende salgsprosess for så å ombestemme seg. Å selge livsverket er krevende både arbeidsmessig og følelsessmessig.

 • Hvorfor skal du selge?
 • Hvilke alternativer finnes? Kan du skille eierskap og lederskap?
 • Hvordan skal provenyet fra salget anvendes og investeres?

Timing av salget er i stor grad knyttet til din personlig prosess. Det kan være smart å ha en samtalepartner. Vi gir eiercoaching for eiere som vurderer å selge bedriften. Les mer om det her.

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her