Synergier og strategiske verdier

Stand aloneverdi, synergier og strategiske verdier

De fleste kjøp av bedrifter er forankret i kjøpers ekspansjonsstrategi. Det kan være ekspansjon basert på geografisk plassering eller at kjøper ønsker en større del av verdikjeden. Eksempel på dette kan være at bedrift i Bergen også kjøper en tilsvarende virksomhet i Oslo. Et annet eksempel vil være en internasjonal bedrift med distribusjon i mange land, kjøper en bedrift som har et produkt som kan ingå i sortementet.

Ved kjøpe og salg av bedrifter er det vanlig å dele verdiene i følgende verdier:

  • Stand alone verdi
  • Synergiverdi
  • Strategisk verdi

Verdien på en bedrift beregnes som summen av disse verdiene med fradrag av restruktureringskostnader.

Stand alone verdi
Virksomhetens verdi er her basert på at bedriften fortsetter som før. Årsragnskene for de siste årene samt budsjettet legges til grunn. Her beregnes verdien ved vanlig metoder for verdivurdering som diskontert kontantstrøm, ved tilsvarende transaksjoner gjennomført i marked og multippler basert på et normalresultat.

Synergiverdi
Synergiverdi kan defineres som de tilleggsverdier som oppstår når 2 parter slår seg sammen. Disse verdiene varierer i stor grad fra kjøper til kjøper. Man sier gjerne at sammenslåingen gir en effekt som tilsvarer at  2+2=5. Disse merverdiene oppstår som følge at man enten kan redusere kostnadene, øke inntektene eller en kombinasjon av disse. Når nye oppkjøp av bedrifter presenteres, vil ledelsen  presentere regnestykker for både kostnadsreduksjoner og økte inntekter presenteres. Synergiverdi ved konstante kostnadsreduksjoner beregnes vanligvis ved en multippelprising. Varierer synergiene over tid bruker gjerne en diskontert kontantstrøm.

Strategisk verdi
Strategisk verdi er vanskeligere å beregne. Eksempler på denne type verdi er at kjøper oppnår nye strategiske muligheter. For eksempel mulighetene som oppstår vedoppkjøp av en konkurrent, muligheter for å ta i bruk en ny teknologi eller tilgang til en ny bransje. De strategiske verdiene varierer i stor grad fra kjøper til kjøper.

Kostnader ved restrukturering
Ved oppkjøp påløper det også restruktureringskostander. Eksempler på dette kan være sluttpakker, kostnader knyttet til å endre løpende avtaler, transaksjonskostander osv.

Så hvordan beregnes prisen?

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her