Tips – kjøpe bedrift

Kjøpe bedrift kan være den raskeste veien å bli bedriftseier på. Det tar gjerne 5 år å bygge en bedrift. Et stort antall SMB bedrifter kommer nå for salg fordi mange eiere skal pensjoneres. Innovasjon Norge kan yte risikolån for å kjøpe en bedrift. Forutsetningene for å få lån er blant annet at låntaker/kjøper er … Continue reading Tips – kjøpe bedrift