Kjøpe bedrift? Hvem kjøper bedrifter i Norge?

Kjøpere av bedrifter er ofte 10 ganger større enn den bedriften de kjøper. I de alle fleste tilfeller er det ekspansjon eller finansielle motiver som er begrunnelsen for oppkjøpet. Dette kan skje enten ved geografisk ekspansjon eller ved at øker produktmiksen for kjøperen. Typiske kjøpere er kunder, leverandører, konkurrenter og finansielle oppkjøpsfond. I tillegg kommer ansatte, ledelse, og private investorer.

Det er vanlig å dele kjøperne inn i:

 • Industrielle kjøpere – Dette er gjerne bedrifter i verdikjeden som ønsker å ekspandere.
 • Finansielle kjøpere – Dette er bedrifter eller  personer som plasserer sine midler som en finansiell investering . Eksempler på dette er investyeringselskaper som private equity fonds, venture fonds eller familieselskaper.
 • Enkeltpersoner – Personer som ønsker å eie sin egen arbeidsplass. Denne typer kjøpere er vanlig for  mindre bedrifter som håndverks- og handelsbedrifter, service virksomhet som restaurant, lege, tannlege osv. Vi er nå også en økende andel kjøpere som har bygget seg opp på internett.

Disse ulike kategoriene av kjøpere vil ofte være opptatt av ulike forhold ved kjøp av en bedrift. Nedenfor er noen av de mest sentrale forholdene oppsummert:

Industrielle kjøpere er gjerne opptatt av følgende:

Å kunne realisere synergigevinster med egen virksomhet eller adgang til nye markeder

 • At kjøpet gir sikkerhet for industriell utvikling av selskapet
 • Har gjerne et langsiktig perspektiv på investeringen
 • Vil normalt kreve rett til å kjøpe hele selskapet (i alle fall på sikt).
 • Kan også typisk innebære innfusjonering av selskapet og oppgjør i
  aksjer i overtakende selskap

Finansielle kjøpere er gjerne opptatt av følgende:

 • Aktørene vil se på potensialet til restrukturering og vekst
 • Investoren vil ha et tidsbegrenset perspektiv på investeringen
  (ofte 5-7 år)
 • Gründeren (selgeren) er ofte med videre med en vesentlig minoritetspost

Enkeltpersoner som kjøpere er gjerne opptatt av følgende:

 • I hvilken grad bedriften er selvfinansiert gjennom den løpende
  kontantstrømmen
 • Muligheter for selgerfinansiering (gjerne gjennom fremtidige utbytter)
 • Beliggenhet ift. eget bosted

Når en skal selge en bedrift, er det i tidlig fase fornuftig å tenke godt gjennom hvilken type kjøper en primært ønsker på den ene siden og hvilke interesse

ulike typer kjøpere vil ha av selskapet på den andre siden. En rådgiver vil normalt kunne være en god samtalepartner for dette.

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Last ned gratis guide «Kjøpe bedrift» her