Verdivurdering bedrift – hvordan øke verdien på en bedrift?

  • Home >>

Verdivurdering bedrift

Det er markedet, hva kjøper og selger blir enige om, som bestemmer prisen på en bedrift. Viktige spørsmål i ved verdivurdering bedrift er derfor:

Hva er bedriften verdt for kjøper?Hva er bedriften verdt for selger?Er det mulig å enes om en pris og en oppgjørsmodell?Det finnes derfor ingen eksakt verdi ved verdivurdering bedrift, men det finnes en rekke metoder for å indikere verdien. Før vi ser på ulike metoder – vær klar over følgende:

Verdivurdering bedrift – hvordan tenker en typisk kjøper?

Kjøpere fokuserer på å sikre sin investering. En typisk kjøper er skuddredd, sikrer seg med gode oppgjørsformer, gjennomfører omfattende analyser før kjøp (due diligence) og har flere investeringsalternativer. Mange potensielle kjøpere kan være interessert i starten, for deretter å trekke seg. Hvordan kan selger sikre seg mot at kjøperne trekker seg i løpet av prosessen? Ved å strukturere en god salgsprosess med mange potensielle kjøpere og sikre hun ikke blir avhengig av en enkelt potensiell kjøper.

Link til bedrifter til salgs

Verdivurdering bedrift – to hovedmetoder

Det er hovedsaklig to ulike metoder for verdivurering, nemlig inntjeningsbaserte og balansebaserte. Førstnevnte tar utgangspunkt i fremtidig inntjening, mens sistnevnte tar utgangspunkt i akkumulerte verdier i regnskapet. Et eksempel på bruk av balansebasert metode er ved verdivurdering av et eiendomsselskap. Verdien beregnes da ved å ta utgangspunkt i bokført eiendomsverdi, verdijustere denne og trekke fra gjelden. Et eksempel på anvendelse av inntjeningsbasert verdivurderingsmetode, kan være verdsettelse av en vekstbedrift.

Bedrifter i ulike bransjer prises ulikt avhengig av fremtidsutsikter og risiko. Et første skritt i verdivurderingen kan være å avklare hvordan bedriftene i din bransje prises. Finn ut hvilken metode som benyttes og på hvilke nivåer bedrifter omsettes. Finn konkrete eksempler. Vær oppmerksom på at mindre bedrifter har en høyere risiko enn større bedrifter. Prising av SMB er derfor lavere enn børsnoterte selskaper.

Det finnes en rekke ulike begreper å forholde seg til når det gjelder verdivurdering, som f.eks. DCF, P/E, EV/EBIT, EV/EBITDA.

Verdivurdering bedrift Salg av bedrift, generasjonsskifte, salg til ansatte

Verdivurdering bedrift Salg av bedrift, generasjonsskifte, salg til ansatte

3 viktige tall

Hva er så den aktuelle bedrift verdt? Start gjerne med tre tall:

Gjennomsnitt historisk resultatBudsjettert resultat neste årAvkastningskrav p.a./multippelKjøpers avkastningskrav består av to hovedelementer, risikofri rente pluss risikotillegg. Sammenhengen mellom avkastningskrav og multippel er vist nedenfor:

Avkastningskrav        Multippel

40%                              2,5
30%                              3,33
25%                              4
20%                              5
15%                              6,67

En typisk norsk SMB prises til driftsresultat muliplisert med 3 – 5.

For deg som skal selge, les gjerne – Salg av bedrift 10 tips.

Last ned gratis guide «Selge bedrift» her

Hvordan du kan øke bedriftens verdi? Se gratis videoserie her